[Hướng dẫn] Hệ Thống Tu Hành

Vật phẩm:

Vé Thái Hư Cổ

Nguồn gốc:

Phần thưởng của hoạt động Tiền Trang Tương Dương & Long Chi Chúc Phúc

Các bước sử dụng:

Bước 1: Người chơi mở giao diện nhân vật, chọn “Tu hành” để mở giao diện Tu Hành.

Bước 2: Khi đã có đủ Vé Thái Hư Cổ, người chơi có thể nhấn “Bắt đầu” để tiến hành lĩnh ngộ

Trong lúc lĩnh ngộ có thể có Đại Ngộ, tăng 500 Độ Tu Hành hoặc 5000 Độ Tu Hành.

Lĩnh ngộ thành công mỗi Cuốn Sách Tu Hành, sẽ nhận được các thuộc tính cộng thêm

Lưu ý

  • Mỗi lần lĩnh ngộ tiêu hao 1 Vé Thái Hư Cổ.
  • Trong quá trình lĩnh ngộ, nhân vật có thể có Đại Ngộ, gia tăng rất nhiều điểm Tu Hành.
  • Top