[Hướng dẫn] Hổ Dực Khai Quang

Hổ Dực là dao tà thượng cổ, bị Thương Thang đánh tan ở thái miếu nhà Hạ, bặt vô âm tín. Hậu nhân trong thấy mảnh vỡ bèn đúc thành Hổ Dực. Ngày năm trôi qua, tà khí hóa giảm. Do từng bị khí tà ngấm vào, toàn thân u lam, phủ ánh sáng lạnh, không che nổi cái tà. Thiên niên chuyển thuấn chỉ xích gian, tà phong tà vũ tà xung thiên. Oán đối thương thang vãng nhật sự, Hổ Dực nhất xuất định giang sơn.

Nguyên liệu:

Hổ Dực, Búa Khai Quang – Hổ Dực, Đá Khai Quang

Hổ Dực

Búa Khai Quang – Hổ Dực

Đá Khai Quang

Nguồn gốc:

Tham gia Hoạt Động Thường Niên có thể đổi được Hổ Dực.
Tham gia Hoạt Động Event Huyền Thoại Tứ Linh có thể đổi được Búa Khai Quang – Hổ Dực & Đá Khai Quang.

Các bước thực hiện:

Người chơi phải có vật phẩm Hổ Dực trong rương hành trang, Búa Khai Quang – Hổ dực và 100 viên Đá Khai Quang.
Nhấn chuột trái vào vật phẩm Hổ Dực, chọn “Hổ dực khai quang”.

Sẽ xuất hiện giao diện “Khai quang” để tiến hành chế tạo Hổ Dực Khai Quang.

Sau khi đã có đủ nguyên liệu cần thiết, người chơi sẽ chọn “Khai quang” để tiến hành chế tạo Hổ Dực Khai Quang.

Hổ Dực Khai Quang tỏa hào quang rực rỡ, gia tăng các thuộc tính cộng thêm và võ công cho nhân vật.

Hổ Dực Hổ Dực Khai Quang
Hình ảnh nhân vật và Hổ dực Hình ảnh nhân vật và Hổ dực khai quang

Ghi chú

Người chơi phải có vật phẩm Hổ Dực trong rương hành trang, Búa Khai Quang – Hổ dực và 100 viên Đá Khai Quang mới có thể tiến hành khai quang Hổ Dực.

Top