[Hướng dẫn] Huân Chương Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Nguồn gốc

Thăng Cấp Huân Chương

Tên Huân ChươngHình ẢnhVật Phẩm Thăng CấpThuộc Tính Cộng Thêm
Huân Chương Độc Lập

Sao Vàng Độc Lập

Võ +1
Huân Chương Tự Do

Sao Vàng Tự Do

Công + 40.000
Huân Chương Hạnh Phúc

Sao Vàng Hạnh Phúc

Phòng + 40.000
Top