[Hướng dẫn] Huân Chương Kim Thân

Kim Thân là thân thể quý báu mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt. Kim Thân phải có nội lực, sinh lực, khí lực và tâm lực mạnh để đẩy lui được các thế lực tàn ác, cứu nguy võ lâm. Huân Chương Kim Thân từ đó mà xuất hiện trong Võ Lâm Chi Mộng.

Nguồn gốc

  • Tham gia hoạt động Kim Thân V172: nạp 600 vàng để nhận Huân Chương Kim Thân.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Huân Chương Kim Thân

Nâng cấp

Vật phẩm yêu cầu
  • Đá Cường Hóa Huân Chương Kim Thân: Triệu hồi sức mạnh thánh thú mang đến nhằm cường hóa sức mạnh của Kim Thân Chương.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Đá Cường Hóa Huân Chương Kim Thân

  • Nguồn gốc: Nhân Sĩ đánh bại Sóc Thượng Cổ sẽ có cơ hội nhận được Đá Cường Hóa Huân Chương Kim Thân.
Cường hóa
  • Nhấp chọn Cường Hóa ở Huân Chương Kim Thân để mở giao diện Cường Hóa.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Cường Hóa Huân Chương Kim Thân

  • Tại giao diện cường hóa, Nhân Sĩ đã có Đá Cường Hóa Huân Chương Kim Thân bấm chọn Cường hóa để nâng cấp huân chương.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Cường Hóa Huân Chương Kim Thân

  • Cường hóa Huân Chương Kim Thân có xác suất 100% thành công, nhận được Huân Chương Kim Thân (Cường Hóa)

Webgame Võ Lâm Chi Mộng
Huân Chương Kim Thân đã cường hóa

Các Nhân Sĩ hãy mau sở hữu Huân Chương Kim Thân đã cường hóa để gia tăng lực chiến, tham chiến trăm trận trăm thắng!
Top