[Hướng dẫn] Khắc Văn Trang Bị

Vật Phẩm Yêu Cầu

Trang bị cấp 100 trở lên.

Nguồn Gốc: Cửa hàng

Các bước Khắc Văn

Bước 1: Người chơi chọn giao diện "Nhận quà"

Bước 2: Tại giao diện Event, chọn mục Hoạt động đặc biệt / Khắc Văn Tứ Linh

Bước 3: Người chơi chọn vào nút Khắc

Bước 4: Trong giao diện này, người chơi có thể tiến hành Khắc Văn trang bị

Bước 5: Chọn “Đặt trang bị” để tiến hành đặt trang bị vào

Bước 6: Chọn 1 trong 4 loại Khắc Văn để khắc

Bước 7: Khi có đủ Khắc Văn theo yêu cầu có thể tiến hành Chế tạo

Trang bị trước va sau khi Khắc

Kích hoạt Khắc Văn

Nhân vật khi có đủ Khắc Văn theo yêu cầu có thể kích hoạt thuộc tính ẩn của Khắc Văn

Bỏ Khắc Văn

Người chơi có thể dùng Đá Bỏ Khắc Văn để xóa bỏ Khắc Văn của trang bị

Trang bị sau khi bỏ khắc văn, thuộc tính sẽ được giữ nguyên

Top