[Hướng dẫn] Khai Quang Long Ngâm

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event để có thể nhận được

Bước 1: Người chơi có Long Ngâm chọn và nhấn vào Khai quang để tiến hành khai quang trang bị.

 

Bước 2: Kiểm tra điều kiện khai quang Long Ngâm gồm 1 Mảnh Long Hồn & 8 Thượng Cổ Minh Châu

 

Bước 3: Chọn Khai Quang, để bắt đầu quá trình khai quang

 

Ghi chú

  • Long Ngâm khai quang thành công ngoài thuộc tính Tấn công cộng thêm, còn gia tăng 5% thuộc tính chiến văn Thanh Long.
Top