[Hướng dẫn] Lôi đài chiến liên Server

Yêu Cầu

Thời Gian

Từ 13h đến 19h mỗi ngày.

Cấp Độ Lôi Đài:

Lôi Đài Sơ: Lực Chiến đạt từ 30,000 đến 99,999

Lôi Đài Trung: Lực Chiến đạt từ 100,000 đến 199,999

Lôi Đài Cao: Lực Chiến đạt từ 200,000 trở lên

Vật Phẩm Tham Gia

Vé vào Lôi Đài Liên Server

3 loại vé tương ứng với 3 đấu trường Sơ, Trung, Cao.

Quyển Khiêu Chiến Lôi Đài – Sơ: Vé vào Lôi Đài Sơ

Quyển Khiêu Chiến Lôi Đài – Trung : Vé vào Lôi Đài Trung

Quyển Khiêu Chiến Lôi Đài – Cao: Vé vào Lôi Đài Cao

Nguồn Gốc

Mua tại Cửa Hàng.

Giới hạn mua

Một Nhân Vật chỉ mua được 3 vé lôi đài mỗi ngày.

Chú Ý

Vé Lôi Đài chỉ có hiệu lực tham dự Lôi Đài đến 20h00 cùng ngày mua.

Vật Phẩm Hỗ Trợ

Nước Hồi Sinh

Dùng để hồi sinh trong Lôi Đài.

Nguồn gốc

Có thể mua tại Cửa Hàng.

Các Bước Tham Gia Lôi Đài

Bước 1

Nhân sĩ đến NPC Vạn Nhân Địch ( tọa độ [255,115]). Nhân sĩ vui lòng đối thoại với NPC Vạn Nhân Địch, chọn Vào Lôi Đài Liên Server.

Hình ảnh tọa độ NPC tại Bản Đồ

Hình ảnh NPC Vạn Nhân Địch

Bước 2

Nhân Sĩ đặt Quyển Khiêu Chiến Lôi Đài  vào Túi Liên Đấu .

Nhân sĩ đặt Nước Hồi Sinh Túi Liên Đấu để sử dụng trong trận đấu. Tối đa chỉ đặt được 10 Nước Hồi Sinh vào Túi Liên Đấu, nếu đặt quá 10 Nước Hồi Sinh sẽ không vào được Lôi Đài.

Bước 3

Nhân sĩ chọn Lôi Đài để vào đấu trường liên server và nhấn Vào  hoặc Vào nhanh  để truyền tống vào bản đồ đấu trường Lôi Đài.

Lôi Đài Thi Đấu

Quy tắc thi đấu tại Lôi Đài

Thời gian thi đấu: 30 phút mỗi trận

Số lượng nhân vật thi đấu mỗi Lôi Đài: tối đa 15 Nhân Vật.

Quy tắc thi đấu

Tại Lôi Đài, các Nhân Vật thực hiện đánh bại các Nhân Vật khác.

Nhân Vật bị đánh bại sẽ bị truyền tống ra khỏi Lôi Đài.

Mỗi Nhân Vật có tối đa 10 lần hồi sinh khi có đủ Nước Hồi Sinh.

Quy tắc phân định Chiến Thắng

Nhân Vật còn lại duy nhất mỗi trận đấu sẽ là người Chiến Thắng.

Nếu hết thời gian thi đấu mà chưa tìm được Nhân Vật duy nhất còn lại ở Lôi Đài. Hệ thống sẽ tự động phân định Chiến Thắng dựa trên thứ tự ưu tiên sau:

-Tỷ lệ Sinh Lực còn lại

- Số lần đánh bại Nhân Vật khác.

- Số lần bị đánh bại.

Phần Thưởng

Người Chiến Thắng mỗi trận đấu sẽ được nhận phần thưởng là 1 Đĩnh Vàng.

Danh Hiệu Cao Quý: Lôi Chủ.

Top