[Hướng dẫn] Lưới Cá

Thời gian diễn ra

19 giờ đến 22 giờ trong thời gian diễn ra sự kiện.

Vật Phẩm Yêu Cầu

Nguồn gốc: Phó Bản Liên Trảm và hoạt động Mỗi Ngày Mỗi Vui

Các bước thực hiện:

Bước 1: Người chơi cần phải xuống nước mới có thể tiến hành bắt cá.

Bước 2: Khi có 1 trong 4 loại Lưới và Mồi Cá, người chơi chọn loại Lưới sau đó chọn sử dụng để tiến hành bắt cá.

Bước 3: Nhân vật sẽ tiến hành thả mồi, thẻ lưới và thu lưới.

Kéo lưới thành công, người chơi sẽ nhận được số lượng cá ngẫu nhiên từ 1 – 4 con. Sử dụng lưới cá càng tốt, càng bắt được nhiều cá ngon.

Phần thưởng:

《Cá Vàng》 mở ra các vật phẩm quý hiếm theo tỉ lệ sau (tổng cộng 100%)

1% xác suất nhận được Kinh Nghiệm Đơn - Cao *1(khóa)

2% xác suất nhận được Võ Công Đơn *1(khóa)

2% xác suất nhận được Long Tu Đơn *1(khóa)

2% xác suất nhận được Võ Hồn Đơn *1(khóa)

4% xác suất nhận được Trường Sinh Đơn *1(khóa)

4% xác suất nhận được Huyết Linh Đơn *1(khóa)

35% xác suất nhận được Đào Thực Tinh Túy *10(khóa)

50% xác suất nhận được Đào Thực Tinh Túy *5(khóa)

《Cá Bạc》mở ra các vật phẩm quý hiếm theo tỉ lệ sau (tổng cộng 100%)

15% xác suất nhận được Hồng Ngọc Loại 4*1(khóa)

15% xác suất nhận được Mã Não Loại 4*1(khóa)

15% xác suất nhận được Hắc Noãn Loại 4*1(khóa)

15% xác suất nhận được Phỉ Thúy Loại 4*1(khóa)

40% xác suất nhận được Đại Chân Khí*1(khóa)

《Cá Đồng》sử dụng nhận được vật phẩm theo theo tỉ lệ sau (tổng cộng 100%)

1% xác suất nhận được Thẻ Thuộc Tính*1(khóa)

4% xác suất nhận được Đồ Chiến Văn*1(khóa)

10% xác suất nhận được Chùy Tím*1(khóa)

15% xác suất nhận được Chùy Lục*1(khóa)

20% xác suất nhận được Chùy Lam*1(khóa)

50% xác suất nhận được Đá Dưỡng Thiên*1(khóa)

《Cá Thường》sử dụng nhận được kinh nghiệm theo tỉ lệ sau (tổng cộng 100%)

2% xác suất nhận được 320.000.000 điểm kinh nghiệm

4% xác suất nhận được 160.000.000 điểm kinh nghiệm

8% xác suất nhận được 80.000.000 điểm kinh nghiệm

16% xác suất nhận được 40.000.000 điểm kinh nghiệm

30% xác suất nhận được 20.000.000 điểm kinh nghiệm

40% xác suất nhận được 10.000.000 điểm kinh nghiệm

Chú ý

  • Thời gian diễn ra từ 19 giờ - 22 giờ trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
  • Trong khi bắt cá, nhân vật không thể thao tác.
Top