[Hướng dẫn] Ngạo Kiếm Tranh Bá

Thời gian diễn ra:

11h30 – 12h và 18h30 – 19h hàng ngày

Điều kiện tham gia:

Người chơi có mức lực chiến từ 250.000 trở lên mới có thể tham gia

Võ Lâm Chi Mộng (Máy chủ 1-300): tăng thêm 3 kênh

VLCM 360game (Máy chủ 301 trở đi), ZingMe, ZingPlay giữ nguyên số kênh

Cách thức tham gia:

Khi đến thời gian diễn ra, giao diện game sẽ xuất hiện biểu tượng

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Ngạo Kiếm Tranh Bá

Người chơi nhấn vào biểu tượng “Ngạo Kiếm Tranh Bá”, sau đó chọn 1 trong 3 kênh để tham gia.

Người chơi sẽ được truyền tống vào bản đồ Ngạo Kiếm Tàng

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Ngạo Kiếm Tranh Bá

Trong bản đồ này, người chơi sẽ có thể tự do PK với nhau.

Boss Ngạo Kiếm:

Mỗi lần chết sẽ rơi ra Mảnh Ngạo Kiếm*1 (không khóa)

Sau 1 phút Boss sẽ hồi sinh tại vị trí ngẫu nhiên trong bản đồ

(Thuộc tính của Boss sẽ được điều chỉnh cho phù hợp trong các phiên bản tiếp theo.)

Ghép Ngạo Kiếm:

500 Mảnh Ngạo Kiếm = Ngạo Kiếm*1(khóa)

(ghép tại NPC Sứ Giả Ngạo Kiếm – Long Nhi)

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Ngạo Kiếm Tranh Bá

Đổi thành công người chơi sẽ nhận được Ngạo Kiếm

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Ngạo Kiếm Tranh Bá

Tái Tạo Ngạo Kiếm:

Nhấn vào Ngạo Kiếm sẽ có dòng "Tái Tạo" mở giao diện

Mỗi lần sử dụng tái tạo sẽ tiêu hao mỗi lần 1 "Bùa Tái Tạo".

Tái tạo ngẫu nhiên ra Ngạo Kiếm (thuộc tính ngẫu nhiên). May mắn có thể nhận được [Hoàn Mỹ] Ngạo Kiếm

Lưu ý: Tính năng sẽ được mở khi có nhân vật đầu tiên sở hữu Ngạo Kiếm

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Ngạo Kiếm Tranh Bá

Chú ý

  • Nhân vật khi bị đánh bại trong Bản Đồ, hồi sinh sẽ tốn Hoa Hồng. Không có Hoa Hồng hồi sinh, sẽ bị truyền tống về thành Tương Dương.

  • Không thể đem theo Thú Chiến và Mỹ Nhân vào bản đồ Ngạo Kiếm Tranh Bá.

Top