[Hướng dẫn] Ngoại Trang

Ngoài việc thay đổi hình dáng cho nhân vật, Ngoại Trang cũng sẽ cộng thêm các thuộc tính cho nhân vật.

Vật Phẩm Yêu Cầu

Nguồn gốc: Có thể mua được ở Cửa Hàng / Ngoại Trang.

Sử dụng ngoại trang:

Bước 1: Người chơi sau khi mua Ngoại Trang từ Cửa Hàng có thể vào biểu tượng Ngoại Trang.

Bước 2: Tại giao diện phòng thử Ngoại Trang, chọn Mặc thử Ngoại Trang hiện có.

Bước 3: Chọn Lưu để xác nhận sử dụng Ngoại Trang.

Bước 4: Sau khi Lưu, nhân vật sẽ mặc Ngoại Trang và có được thuộc tính cộng thêm từ Ngoại Trang.

Chú ý

  • Khi chọn Hủy sẽ hủy toàn bộ Ngoại Trang và thuộc tính cộng thêm hiện có của Ngoại Trang.
  • Ngoại trang mua từ Cửa Hàng sẽ có hạn sử dụng 7 ngày (theo thời gian sự kiện).
  • Khi sử dụng, ngoại trang mua từ Cửa Hàng sẽ bị khóa.
Top