[Hướng Dẫn] Phó Bản Tàng Kinh Các

Điều Kiện Tham Gia

 • Đẳng cấp nhân vật: Từ 60 trở lên

 • Hình thức tham gia: Đơn lẻ

Phần Thưởng

Sau khi hoàn thành Phó Bản Tàng Kinh Các (vượt qua 10 đại cao thủ) nhận được: Thăng đoạn thạch x3 (khoá )

Các Bước Tham Gia

Bước 1: Hãy tìm đến NPC Truyền Tống tại thành Tương Dương.

Bước 2: Đối thoại và chọn phó bản Tàng Kinh Các, sau đó nhấn Vào

Quy Trình Vượt Ải

 • Tàng Kinh Các có 10 tầng được trấn giữ bởi Thập Đại Cao Thủ (10 nhân vật có lực chiến cao nhất của máy chủ đó sẽ là những NPC Thập Đại Cao Thủ).

 • Ở mỗi tầng, người chơi phải đánh bại được vị cao thủ trấn giữ tầng đó.

Đánh bại các BOSS cao thủ ở mỗi tầng, sẽ ngẫu nhiên rơi ra các vật phẩm sau:

 • Mảnh Vân Thạch (dùng để đổi vật phẩm Đá Chế Tạo - Trang Bị Cam Truyền Thuyết)
 • Mảnh bí kíp
 • Hộp kinh nghiệm
 • Tàng Kinh Quyển (dùng để nâng cấp Cảnh Giới)
 • Hoa hồng, thuốc …

Lưu Ý

 • Đẳng cấp nhân vật phải từ 60 trở lên mới có thể tham gia.
 • Không thể hồi sinh trong Phó Bản Tàng Kinh Các.
 • Mỗi ngày người chơi có thể tham gia Phó Bản Tàng Kinh Các 1 lần miễn phí.
 • Người chơi sử dụng Võ Lâm Lệnh sẽ được thêm 1 lần tham gia.
Top