[Hướng Dẫn] Phong Lôi Thú

Huyết Linh Thú mang sức mạnh thần bí, tiềm năng tột đỉnh.

Lời đồn đại về Phong Lôi Thú xuất hiện, liệu giang hồ sẽ một phen đại loạn ?

Yêu Cầu

  • Người chơi sỡ hữu Huyết Thú đạt cấp 120 trở lên.
  • Phong Lôi Đơn: dùng để kích hoạt Phong Lôi Thú. Đổi tại cửa hàng hoạt động Huyết Tứ Linh.

Tiến Cấp

    • Người chơi đến NPC Sứ Giả Thần Thú – Huấn Luyện thú để đối thoại.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bộ Huân Chương Bạch Long

  • Chọn dòng thoại “ Đổi Phong Lôi Thú “ để mở giao diện “ Ảo Hóa Thú Cưỡi “

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bộ Huân Chương Bạch Long

 

  • Chọn thú cưỡi để ảo hóa Phong Lôi

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bộ Huân Chương Bạch Long

 

  • Chọn Kích Hoạt Phong Lôi Thú để tiến cấp Huyết Thú lên Phong Lôi

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bộ Huân Chương Bạch Long

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bộ Huân Chương Bạch LongWebgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bộ Huân Chương Bạch Long

 

Lưu Ý

  • Chỉ có thể tiến cấp Phong lôi thú cho Huyết thú cùng loại.
  • Phong Lôi thú hiện tại có thể nâng đến level 132
  • Người chơi nên nâng cấp Phong lôi thú khi level Huyết thú đạt cấp 120 để tránh tổn thất điểm tiềm năng.
Top