[Hướng dẫn] Thả Diều

Thời gian diễn ra

Từ ngày 25/04/2014 đến 22h ngày 01/05/2014.

Vật Phẩm Yêu Cầu

Nguồn gốc: Phần thưởng từ Gói Quà Trang Bị hoặc mua tại Cửa Hàng

Các bước thực hiện:

Bước 1: Người chơi bấm vào biểu tượng “Thả Diều”

Bước 2: Khi đã có Bản Thiết Kế Diều, người chơi có thể chọn “Chế tạo diều” để thả.

Bước 3: Trong khi thả người chơi có thể sử dụng Giấy Ngũ Sắc để thăng cấp Diều. (sử dụng toàn bộ Giấy Ngũ Sắc có trên hành trang).

Diều thăng cấp càng cao, hình ảnh sẽ thay đổi và nhận được càng nhiều điểm kinh nghiệm.

Diều Giấy

1 – 400 điểm yêu mến

Diều Bươm Bướm

401 – 800 điểm yêu mến

Diều Chim Ưng

801 – 1200 điểm yêu mến

Diều Rồng Lửa

1201 điểm yêu mến trở lên

Bước 4: Sau khi đã thả diều xong, người chơi có thể đem đến và tặng cho NPC Thu Hương.

Tặng Diều thành công sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và yêu mến.

Điểm yêu mến đạt trên 1314 có thể nhận được Cánh Diều Ngày Hè

Bảng xếp hạng Thả Diều:

  • Bảng xếp hạng Thả Diều sẽ liên tục được cập nhật.
  • Đến 22h ngày 01/05/2014 sẽ kết thúc hoạt động.
  • 2 nhân vật có thành tích cao nhất sẽ nhận được Thẻ Đổi Giới Chỉ.

Chú ý

  • Bản Thiết Kế Diều giới hạn mỗi ngày chỉ mua được 5 lần
  • Trong mỗi sự kiện, mỗi nhân vật chỉ nhận được 01 Cánh Diều Ngày Hè