[Hướng dẫn] Thái Cực Lưỡng Nghi

Thái Cực Lưỡng Nghi

  • Huân Chương đặc biệt, sử dụng sẽ kích Hoạt Lưỡng Nghi đan điền, khiến sức mạnh tăng gấp bội.
  • Bán tại cửa hàng Nguyên Bảo – Trang Bị:  giá 2888 vàng.

Nâng Cấp

  • Sử dụng Long Thần Thạch (không bị giảm cấp sao).
  • Sử dụng Phù Cường Hóa (100% tăng 1 cấp sao).

Trang Bị

  • Nhân vật phải đeo Thái Cực Lưỡng Nghi vào ô Đan Điền thì mới có thể kích hoạt.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Thái Cực Lưỡng Nghi

  • Khi sử dụng sẽ có hiệu ứng Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Thái Cực Lưỡng Nghi tại vị trí của đan điền, có thể nhấp chọn Hiển Thị Ngoài tại giao diện.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Thái Cực Lưỡng Nghi

Cấp Công Thủ Bạo Tất cả tầng võ công
0 sao 5000 2.500 88 88  
1 sao 10.000 5.000 88 88  
2 sao 20.000 10.000 128 128  
3 sao 35.000 17.500 168 168  
4 sao 55.000 22.500 228 228  
5 sao 80.000 40.000 288 288 1
6 sao 110.000 55.000 388 388 2
7 sao 145.000 72.500 488 488 3
8 sao 185.000 92.500 588 588 4
9 sao 230.000 115.000 688 688 6
10 sao 280.000 140.000 888 888 8

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn - Thái Cực Lưỡng Nghi

Top