[Hướng dẫn] Thần Binh "Thiên Đế Kiếm"

Nguồn Gốc

 • Thiên Đế Kiếm tương truyền bậc vương giả xa xưa sử dụng để bình loạn thiên hạ, uy lực khôn lường.
 • Bán tại cửa hàng hoạt động – Võ Lâm Thần Binh: Giá 4.888 vàng/1 cái.
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa có thể mua được 1 lần. Vật phẩm nhận được sẽ khóa.

Nâng Cấp:

 • Sử dụng
  • Long Thần Thạch : Thất bại giảm 1 cấp sao
  • Bùa Cường Hóa: Thất bại không bị giảm cấp sao

Thuộc Tính

 • Thiên Đế Chi Nộ:
  • Mỗi lần công kích có tỉ lệ 2% phát ra chiêu thức Thiên Đế Chi Nộ, duy trì trong 10 giây.
  • Dưới trạng thái này, đối thủ sẽ không thể hồi phục sinh lực, đồng thời mỗi giây sẽ bị nộ khí làm trọng thương 3% sinh lực tối đa.
  • Thời gian chờ: 180 giây.
CấpCôngThủBạoThuộc Tính ẨnMàu
0 10.800 5.400 1080    
1 21.600 10.800 2160    
2 32.400 16.200 3240    
3 54.000 27.000 5400    
4 75.600 37.800 7560    
5 97.200 48.600 9720    
6 132.000 66.000 13200    
7 162.000 81.000 16200    
8 192.000 96.000 19200 Tấn công +88.888  
9 240.000 120.000 24000 Tất cả tầng võ công +2  
10 300.000 150.000 30000 Thiên Đế Chi Nộ Vàng

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Thiên Đế Chi Nộ

Top