[Hướng Dẫn] Thất Tinh Trận

Vật phẩm yêu cầu:

 • Đá Kích Thất Tinh Trận: dùng để mở công pháp Thất Tinh Trận
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thất Tinh Trận

  Nguồn gốc: Hoạt động Ưu Đãi Đặc Biệt

 • Mảnh Tinh Linh: dùng để nâng cấp Thất Tinh Trận

 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thất Tinh Trận

  Nguồn gốc: Hoạt động Ưu Đãi Đặc Biệt

  Các bước nâng cấp:

  Bước 1: Người chơi cần phải có Đá Kích Thất Tinh Trận mới có thể kích hoạt hệ thống Thất Tinh Trận.

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thất Tinh Trận

  Bước 2: Người chơi mở giao diện Nhân vật, mở hệ thống Thất Tinh Trận.

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thất Tinh Trận

  Bước 3: Người chơi có Mảnh Tinh Linh có thể tiến hành chọn "Đột phá" để lĩnh ngộ.

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thất Tinh Trận

  Bước 4: Tại giao diện nâng cấp, người chơi có thể chọn Bắt đầu để tiến hành nâng cấp Thất Tinh Trận.

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thất Tinh Trận

  Bước 5: Khi nâng cấp thành công tầng đầu tiên sẽ mở được giao diện trận pháp Thất Tinh Trận.

  Các bước chọn kỹ năng:

  Bước 1: Người chơi cần thăng cấp thành công thì mới kích hoạt được ngôi sao Thất Tinh Trận

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thất Tinh Trận

  Bước 2: Chọn ngôi sao đã kích hoạt, sau đó nhấp vào “Chọn kỹ năng”.

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thất Tinh Trận

  Bước 3: Trong Bắc Đẩu Tinh, chọn kỹ năng đã học để đưa vào ngôi sao đã kích hoạt

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thất Tinh Trận

  Bước 4: Kỹ năng được đưa vào ngôi sao đã kích hoạt thành công, sẽ xuất hiện ngôi sao và nhân vật sẽ thêm thuộc tính từ ngôi sao đó mang lại.

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thất Tinh Trận

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thất Tinh Trận

  Võ công nhân vật càng cao, thuộc tính nhân vật cộng thêm sẽ càng lớn.

  Chú ý

  • Võ công nhân vật càng cao, thuộc tính nhân vật cộng thêm sẽ càng lớn.
  • Không thể vượt tầng để nâng cấp.
  Top