[Hướng dẫn] Thẻ Đổi Tên

Vật phẩm yêu cầu:

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thẻ Đổi Tên

Các bước thực hiện:

Bước 1: Người chơi có Thẻ Đổi Tên có thể đến gặp NPC Thu Hương (150,142) tại thành Tương Dương.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thẻ Đổi Tên

Bước 2: Chọn “Đổi tên nhân vật” để mở giao diện.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thẻ Đổi Tên

Bước 3: Tại giao diện đổi tên nhân vật, nhập tên mới mong muốn

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thẻ Đổi Tên

Bước 4: Chọn “Đồng ý” để xác nhận đổi tên.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thẻ Đổi Tên

Bước 5: Đổi tên thành công sẽ có dòng thông báo tên nhân vật mới

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thẻ Đổi Tên

Chú ý

  • Quy tắc đặt tên nhân vật sẽ giống với quy tắc đặt tên khi tạo nhân vật.
  • Nhân vật cần phải độc thân (không có phối ngẫu) thì mới có thể tiến hành đổi tên.
  • Không thể đặt trùng tên nhân vật đã tồn tại trước đó.
  • Khi đổi sang tên mới, tên nhân vật cũ sẽ mất đi và người chơi khác có thể tạo lại tên nhân vật này.
  • Không nên sử dụng Thẻ Đổi Tên vào các ngày diễn ra hoạt động Liên Máy Chủ (Tỉ Võ, Hoa Sơn Luận Kiếm, 3vs3, …) vì sẽ ảnh hưởng đến việc cập nhật bảng xếp hạng Liên Máy Chủ.
Top