[Hướng Dẫn] Thiên Môn Trận

Vật phẩm yêu cầu:

 • Bí Kíp Thiên Môn: dùng để mở hệ thống Thiên Môn Trận
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận
  Nguồn gốc: Mở Tính Năng

 • Chìa Thiên Môn: dung để nâng cấp hệ thống Thiên Môn Trận
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận
  Nguồn gốc: Hoạt động Đặc Biệt

Các bước nâng cấp:

Bước 1: Người chơi cần phải có Bí Kíp Thiên Môn mới có thể kích hoạt hệ thống Thiên Môn Trận.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Bước 2: Người chơi mở giao diện Nhân vật => Trận Pháp, mở hệ thống Thiên Môn.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Bước 3: Người chơi có Chìa Thiên Môn có thể tiến hành chọn "Bắt đầu" để nâng cấp.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Bước 4: Tại giao diện nâng cấp, người chơi có thể chọn “Bắt đầu” để tiến hành nâng cấp.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Khi nâng cấp thành công sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Các bước thiết lập trận pháp

 • Vật phẩm yêu cầu: tối đa 5 loại huân chương sau:
  • Huân Chương Hoàng Kim 10 sao
  • Huân Chương Thần Điêu 10 sao
  • Huân Chương Hỏa Phụng 10 sao
  • Huân Chương Cuồng Long 10 sao
  • Huân Chương Bạo Kình 10 sao
 • Chọn "Bày trận" để tiến hành thiết lập trận pháp.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

 • Tại giao diện thiết lập Thiên Môn Trận có 2 chức năng:
  • Tái lập: thiết lập trận pháp khác.
  • Lưu: Lưu trận pháp vừa thiết lập.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

 • Chọn và kéo huân chương vào ô trận
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

 • Thiết lập trận pháp thành công sẽ tăng được thuộc tính theo hệ số.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

 • Có thể Ẩn/Hiện cách bày trận của nhân vật.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Thiên Môn Trận

Lưu ý:

 • Không thể vượt tầng để nâng cấp.
 • Nhân vật đã lĩnh ngộ tầng 3 có thể sử dụng Nguyên Liệu Cao Cấp để nâng cấp các tầng tiếp theo.
 • Thuộc tính cộng thêm không bao gồm Tốc độ đánh và số tầng võ học của huân chương.
 • Thuộc tính cộng thêm phụ thuộc vào thế trận được bày.
 • 1 ngày có thể thiết lập tối đa 3 trận pháp.
 • Khi tái lập trận pháp mới, thuộc tính cộng thêm của trân pháp cũ sẽ bị mất..
Top