[Hướng dẫn] Thiên Sứ Dực

Vật Phẩm Yêu Cầu

Nguồn Gốc: Boss Thế Giới, hoạt động Long Chi Chúc Phúc và Cửa Hàng.

Các bước nâng cấp

Bước 1: Người chơi sử dụng Thiên Sứ Linh Dực để kích hoạt Thiên Sứ Dực

Bước 2: Người chơi mở giao diện Binh Khí, chọn “Thiên Sứ Dực” để vào hệ thống Thiên Sứ Dực

Bước 3: Người chơi sử dụng Thiên Sứ Vũ Bậc 1 đến 8 để tăng đầy thuộc tính của Thiên Sứ Dực theo từng tầng.

Bước 4: Sau khi đã tăng đầy thuộc tính của Thiên Sứ Dực, người chơi có thể chọn “Thăng cấp cánh”. Khi đã có đủ Vũ Linh Đơn, nhấn “Bắt đầu” để tiến hành nâng cấp.

Nâng cấp thành công sẽ mở tiếp giới hạn thuộc tính của Thiên Sứ Dực Bậc cao.

Thiên Sứ Dực đạt các cấp cao hơn sẽ có

CấpKích cỡMàu sắcKỹ năng
Cấp 1 Nhỏ Đen
Cấp 2 Nhỏ Đen
Cấp 3 Nhỏ Trắng
Cấp 4 Nhỏ Lam
Cấp 5     Phi Sa Thạch
Cấp 6 Lớn Đen
Cấp 7 Lớn Trắng
Cấp 8 Lớn Lam Thiên Dực

Thiên Sứ Dực Cấp 5 sẽ kích hoạt kỹ năng Phi Sa Thạch

Thiên Sứ Dực Cấp 8 sẽ kích hoạt kỹ năng Thiên Dực

Hình ảnh Thiên Sứ Dực Cấp 6 -7 – 8

Các bước Ghép Thiên Sứ Vũ:

Người chơi có thể ghép Thiên Sứ Vũ bậc thấp lên bậc cao qua giao diện Ghép Thiên Sứ Vũ. Công thức và tỉ lệ ghép tương tự ghép đá quý (tỉ lệ ghép 3:1) và có tỉ lệ thành công nhất định.

Chức năng "Lăng Không" của Thiên Sứ Dực:

Chức năng "Lăng Không" của Thiên Sứ Dực sẽ được cập nhật trong phiên bản tiếp theo cùng với Phó Bản Thần Điêu.

Chú ý

  • Lĩnh ngộ Thiên Sứ Dực càng cao, thuộc tính cộng thêm càng lớn.
  • Không thể vượt tầngThiên Sứ Dực để nâng cấp.
  • Các thuộc tính cộng thêm chỉ tính ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.
  • Nâng cấp Thiên Sứ Dực thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc (tăng tỷ lệ nâng cấp thành công lần sau).
Top