[Hướng Dẫn] Thiên Tru

[Võ Lâm Thần Binh] Thiên Tru

 • Thượng cổ thần binh lưu truyền từ ngàn xưa. Do người rèn sử dụng huyết ma rèn luyện, mặt khác sử dụng tà tâm để luyện thành nên mang tâm ma.
 • Thiên Tru : 4888 vàng/cái
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa có thể mua được 1 lần. Vật phẩm nhận được sẽ khóa.
Nâng Cấp
 • Sử dụng Long Thần Thạch (thất bại sẽ giảm cấp sao)
 • Sử dụng Bùa Cường Hóa (thất bại không giảm cấp sao)
 • Cấp Công Thủ Bạo Thuộc tính ẩn Màu
  0 10800 5400 1080
  1 21600 10800 2160
  2 32400 16200 3240
  3 54000 27000 5400
  4 75600 37800 7560
  5 97200 48600 9720
  6 132000 66000 13200
  7 162000 81000 16200 Công +28888
  8 192000 96000 19200 Thủ +28888 Tím
  9 240000 120000 24000 Tất cả tầng võ công +2 Tím
  10 300000 150000 30000 Thiên Tru Tật Ảnh Đỏ
Thiên Trụ Tật Ảnh
 • Mỗi lần công kích đến lần thứ 30 sẽ có 100% phát ra chiêu thức Thiên Tru Tật Ảnh.
 • Bản thân có thể hóa giải tất cả trạng thái, không những vậy nhân vật sẽ né tránh nhảy ra sau đối phương, khiến đối phương hôn mê 1 giây.
 • Thời gian chờ: 180 giây

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bộ Huân Chương Bạch Long

Top