[Hướng dẫn] Tính năng Cửu Âm Chân Kinh

Tinh hoa đạo học của Hoàng Thường, hợp thành Cửu Âm Chân Kinh.

Đây chính là võ học thiên hạ, giang hồ ai cũng khao khát, tranh giành.

Luyện đến tầng 9 [Cửu Âm Thần Trảo], năm ngón tay trở nên rắn chắc vô cùng.

Điều kiện thăng cấp

Người chơi cấp 64 trở lên mới có thể tu luyện

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc

Tham gia các hoạt động Event để có thể nhận được

Các bước nâng cấp

Bước 1: Người chơi mở giao diện Công pháp, chọn “Cửu Âm” để vào hệ thống Cửu Âm Chân Kinh

Bước 2: Chọn “Lĩnh ngộ thức này” để tiến hành nâng cấp Cửu Âm Chân Kinh

Bước 3: Nhấn “Bắt đầu” để tiến hành nâng cấp

Nâng cấp thành công sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm cho nhân vật và các kỹ năng hỗ trợ.

Cửu Âm Chân Kinh là tinh hoa đạo học của Hoàng Thường, vì vậy phải tu luyện từ khó đến dễ. Các tầng thức càng cao thì việc lĩnh ngộ càng dễ dàng.

Cửu Âm Chân Kinh tu luyện đến tầng 9 sẽ tự động lĩnh ngộ được chiêu thức Cửu Âm Thần Trảo.

Ghi chú

  • Người chơi đạt cấp 64 trở lên mới có thể lĩnh ngộ Cửu Âm Chân Kinh.
  • Không thể vượt thức Cửu Âm Chân Kinh để nâng cấp
  • Các thuộc tính cộng thêm chỉ tính ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.
  • Cửu Âm Chân Kinh tu luyện đến tầng 9 sẽ tự động lĩnh ngộ được chiêu thức Cửu Âm Thần Trảo (kỹ năng tâm pháp – tự động sử dụng).
  • Nâng cấp Cửu Âm Chân Kinh thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc (tăng tỷ lệ nâng cấp thành công lần sau)
Top