[Hướng dẫn] Tính năng Kim Thiền Thoát Xác

Yêu Cầu

- Mật Tịch Kim Thiền Thoát Xác: Kích hoạt công pháp Kim Thiền Thoát Xác

Nguồn gốc: Hoạt động Long Chi Chúc Phúc

Kim Thiền Đơn: Nâng cấp công pháp Kim Thiền Thoát Xác

Nguồn gốc: Hoạt động Hoàng Đồ Bá Nghiệp.

- Bí Kíp Kim Thiền: Kích hoạt Kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác

Các bước thực hiện

Bước 1: Quý Nhân Sĩ phải thực hiện kích hoạt Công Pháp Kim thiền Thoát Xác để thực hiện tu luyện công pháp Kim Thiền Thoát Xác.

Để kích hoạt Công Pháp Kim Thiền Thoát Xác, Quý Nhân Sĩ nhấn và Mật Tịch Kim Thiền Thoát Xác  và chọn Sử Dụng

Sau khi sử dụng Mật Tịch Kim Thiền Thoát Xác, Nhân Sĩ sẽ kích hoạt Công Pháp Kim Thiền Thoát Xác.

Bước 2: Để nâng cấp Công Pháp Kim Thiền Thoát Xác, Quý Nhân Sĩ nhấn vào Tăng Công Pháp

Tại Giao Diện Nâng Cấp, các Nhân Sĩ nhấn vào nút Bắt Đầu để nâng cấp công pháp hoặc tự động nâng cấp bằng cách nhấn vào nút Tự Động

Chú ý: Bắt đầu từ công pháp Tầng 7, có thể sử dụng Nguyên Liệu Cao Cấp để nâng cấp

Bước 3: Khi Quý Nhân Sĩ nâng cấp công pháp Kim Thiền Thoát Xác đạt Tầng 6 có thể kích hoạt Kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác. Để kích hoạt Kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác, Quý Nhân Sĩ nhấn Bí Kíp Kim Thiền chọn Sử dụng.

Khi Nhân Sĩ nâng cấp công pháp đạt tầng 10, 16 thì Kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác sẽ tăng mạnh hiệu quả Kỹ năng, kéo dài thời gian hiệu quả Kỹ năng.

Kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác

Kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác là chiêu thức công pháp thượng thừa. Đây là kỹ năng chủ động, Nhân sĩ có thể đặt vào ô Kỹ Năng để thi triển chiêu thức.

Hiệu quả thi triển Kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác

Hiệu quả sử dụng kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác

Trước khi thực hiện sử dụng Kỹ Năng Kim Thiền Thoát Xác

Sau khi sử dụng Kỹ Năng Kim Thiền Thoát Xác

Thời gian hiệu lực khi sử dụng Kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác

- Khi Nhân Sĩ luyện đạt cấp 6 của Công Pháp, Nhân Sĩ có thể học Kỹ năng bằng cách sử dụng Mật Tịch Kim Thiền Thoát Xác.

- Khi Nhân Sĩ đạt các cấp 10, 16 sẽ tăng thời gian hiệu lực của Kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác.

 Thời gian hiệu quả của chiêu thứcThời gian chờ
Tầng 6 1 giây 90 giây
Tầng 10 2 giây 90 giây
Tầng 16 4 giây 90 giây

Hình ảnh Kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác

Chú ý

  • Tất cả các Nhân Sĩ đều có thể kích hoạt Công Pháp Kim Thiền Thoát Xác bằng cách sử dụng Mật Tịch Kim Thiền Thoát Xác.
  • Nguyên Liệu Cao Cấp có thể sử dụng để nâng cấp công pháp khi công pháp đạt từ Tầng 7 trở lên.
  • Công Pháp Kim Thiền Thoát Xác đạt Tầng 6 Nhân sĩ có thể kích hoạt Kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác thông qua sử dụng Bí Kíp Kim Thiền Thoát Xác.
  • Khi Nhân Sĩ nâng cấp công pháp đạt tầng 10,16 sẽ tăng cường thời gian hiệu quả Kỹ năng Kim Thiền Thoát Xác.
Top