[Hướng dẫn] Tính năng Lục Mạch Thần Kiếm

Lục Mạch Thần Kiếm là kiếm khí tuyệt học của Đại Lý Đoàn Thị, có tất cả 6 chiêu thức kiếm.

Điều kiện thăng cấp

Người chơi cấp 69 trở lên mới có thể tu luyện

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event để có thể nhận được

Lục Mạch Thần Kiếm

Gồm có 6 mạch:

 • Quan Xung Kiếm
 • Thiếu Xung Kiếm
 • Thương Dương Kiếm
 • Trung Xung Kiếm
 • Thiếu Trạch Kiếm
 • Thiếu Thương Kiếm

Các bước nâng cấp

Bước 1: Người chơi mở giao diện Công pháp, chọn “Lục Mạch” để vào hệ thống Lục Mạch Thần Kiếm

 

Bước 2: Chọn “Mạch” và Tầng phù hợp để tiến hành nâng cấp

 

Bước 3: Nhấn “Bắt đầu luyện” để tiến hành nâng cấp

Nâng cấp thành công sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm cho nhân vật và các kỹ năng hỗ trợ.

Tăng Lục Mạch sẽ hiển thị đầy đủ tổng điểm thuộc tính được cộng từ Lục Mạch Thần Kiếm

Khi nâng cấp thành công 3 tầng của 1 mạch kiếm, sẽ nhận được kỹ năng tương ứng

Lĩnh ngộ thành công tầng 3 của mạch Quan Kiếm
Lĩnh ngộ thành công tầng 3 của mạch Xung Kiếm
Lĩnh ngộ thành công tầng 3 của mạch Thương Kiếm
Lĩnh ngộ thành công tầng 3 của mạch Trung Kiếm
Lĩnh ngộ thành công tầng 3 của mạch Trạch Kiếm
Lĩnh ngộ thành công tầng 3 của mạch Thiếu Kiếm

Lĩnh ngộ thành công tầng 3 của mạch Lục Mạch Thần Kiếm

 • Kích hoạt cùng lúc 6 kiếm khí
 • Khi tấn công có xác suất tạo sát thương x3
Trọng thương kinh mạch địch

 

Khi lĩnh ngộ được kỹ năng, có thể bỏ vào ô phím tắt để sử dụng

Khi sử dụng 1 trong 7 kỹ năng Lục Mạch Thần Kiếm, thời gian chờ sẽ là 60 giây.

Ghi chú

 • Người chơi đạt cấp 69 trở lên mới có thể lĩnh ngộ Lục Mạch Thần Kiếm.
 • Không thể vượt thức Lục Mạch Thần Kiếm để nâng cấp.
 • Các thuộc tính cộng thêm chỉ tính ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.
 • Nâng cấp Lục Mạch Thần Kiếm thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc (tăng tỷ lệ nâng cấp thành công lần sau).
 • Khi sử dụng 1 trong 7 chiêu thức Kiếm Khí, thời gian chờ sẽ áp dụng cho tất cả các chiêu thức Kiếm Khí là 60 giây.
Top