[Hướng dẫn] Tính năng Ma Thú - Niết Bàn Thú

Điều kiện thăng cấp

Người chơi sở hữu thú cưỡi Tứ Linh (Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ) đạt cấp 120 có thể tiến hóa thành Ma Thú.

Vật phẩm yêu cầu

vlcm_honthanhlong

vlcm_honchutuoc

vlcm_honbachho

vlcm_honhuyenvu

Nguồn gốc: Phần thưởng khi tiêu diệt Boss Tứ Đại Thần Thú hoặc tham gia các hoạt động Event

Các bước nâng cấp Tứ Đại Thần Thú

Bước 1: Người chơi đối thoại với NPC Sứ Giả Thần Thú

 

Bước 2: Chọn "Trao đổi Tứ Thánh Thú"

 

Bước 3: Tại giao diện Luyện thú cưỡi, người chơi chọn Long Lân Rực Lửa cần thăng cấp. Sau đó, chọn Thánh Thú muốn đổi (Thanh Long – Bạch Hổ – Chu Tước – Huyền Vũ)

Bước 4: Khi có đủ Hồn Tứ Linh theo yêu cầu, chọn "Nâng cấp"

Nâng cấp thành công

 • Thú cưỡi Tứ Linh sẽ tiến hóa thành Ma Thú cấp 1
 • Điểm tiềm năng trước đó vẫn được giữ nguyên.
 • Ma Thú khi tăng đẳng cấp sẽ cộng thêm điểm tiềm năng.

Niết Bàn Ma Thú

Điều kiện thăng cấp
 • Người chơi sở hữu Ma Thú (Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ) đạt cấp 120 có thể Niết Bàn.
Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event

Các bước niết bàn

Bước 1: Người chơi mở giao diện thú cưỡi (phím N) chọn Niết bàn

 

Bước 2: Tại giao diện Niết bàn, chọn Niết bàn để đánh thức kí ức.

 

Bước 3: Khi tiến hành Niết bàn thành công sẽ tăng năng lượng Ký Ức Thánh hoặc Ký Ức Ma.

 

Bước 4: Khi Ký Ức Thánh đạt tối đa, người chơi cần dùng 1 Nguyệt Quang Bảo Hạp để triệu hội Thánh Thú Tứ Linh cấp 1.
Nguyệt Quang Bảo Hạp có tác dụng giữ lại Ký Ức Thánh khi triệu hồi Thánh Thú
 

 

Nâng cấp thành công

 • Thú cưỡi Ma Thú sẽ tiến hóa thành Thánh Thú cấp 1
 • Điểm tiềm năng thú cưỡi trước đó vẫn được giữ nguyên.
 • Thánh Thú sẽ trở về trạng thái cơ bản ngẫu nhiên (4 loại Tiềm Năng, Ngộ Tính).
 • Thánh Thú khi tăng đẳng cấp sẽ cộng thêm điểm tiềm năng (cao gấp nhiều lần) so với Ma Thú / Thánh Thú.

Bước 5: Khi đã đạt được Thánh Thú, người chơi sẽ tiếp tục Niết Bàn
Khi Ký Ức Thánh đầy, người chơi có thể tiến hành chuyển Ký Ức Thánh sang Ký Ức Ma.
10.000 điểm Ký Ức Thánh sẽ chuyển được 100 - 1000 Ký Ức Ma


 

Bước 6: Khi Ký Ức Ma đạt tối đa, người chơi có thể tiến hành Nhấp Cầu Năng Lượng để triệu hồi Huyết Thú.

Tà Long – Hắc Hổ - Hỏa Điểu – Ma Quy
 

Nâng cấp thành công

 • Thú cưỡi Thánh Thú sẽ tiến hóa thành Huyết Thú
 • Thánh Thú và Huyết Thú đạt đẳng cấp tối đa là 120.
 • Điểm tiềm năng thú cưỡi trước đó vẫn được giữ nguyên.
 • Huyết Thú sẽ trở về trạng thái cơ bản ngẫu nhiên (4 loại Tiềm Năng, Ngộ Tính).
 • Trong quá trình Niết Bàn từ Thánh Thú lên Huyết Thú, người chơi không được nhấp chọn vào cầu năng lượng màu vàng. Nếu bấm vào cầu năng lượng màu vàng sẽ phải tiêu hao 1 Nguyệt Quang Bảo Hạp mới có thể tiếp tục Niết Bàn lên Huyết Thú.
Top