[Hướng dẫn] Tính năng Ngũ Hành Trận

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

Nguyên liệu nâng cấp

  • Vật phẩm: Nguyên Tố Tinh Hoa

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

 • Nguồn gốc: Đánh quái sẽ nhận được Nguyên Tố Tinh Hoa*1 ( không khóa )

Sử dụng

  • Nhấp chuột trái vào vật phẩm và chọn sử dụng

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

 • Sau khi sử dụng vật phẩm Nguyên Tố Tinh Hoa, mở ra 1 trong 5 loại Ngũ Hành Nguyên Tố sử dụng sẽ tăng thuộc tính Ngũ Hành Trận.

  Webgame Võ Lâm Chi MộngWebgame Võ Lâm Chi Mộng

  Webgame Võ Lâm Chi MộngWebgame Võ Lâm Chi Mộng

  Webgame Võ Lâm Chi Mộng

Đột phá

  • Nguồn gốc: Tại hoạt động Thần Long Giáng Thế

  • Để đột phá tính năng Ngũ Hành Trận người chơi cần phải có Ngũ Hành Nguyên Tố “thuộc tính thích hợp” ứng với mỗi tầng.

Webgame Võ Lâm Chi MộngWebgame Võ Lâm Chi Mộng

Webgame Võ Lâm Chi MộngWebgame Võ Lâm Chi Mộng

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

  • Sau khi đã đột phá tất cả các tầng thì sẽ được cộng thêm chỉ số thuộc tính.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

Nâng cấp

 • Bước 1: Chọn nguyên tố cần tăng cường

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

 • Bước 2: Chọn “sử dụng”  Ngũ Hành Nguyên Tố “thuộc tính thích hợp” để tăng cường Ngũ Hành

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

 • Bước 3: Khi sử dụng thành công sẽ được gia tăng các thuộc tính cộng thêm.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

 • Bước 4: Khi lĩnh ngộ các thuộc tính Ngũ Hành đã đầy, người chơi mới có thể tiến hành Đột Phá

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

 • Bước 5: Sử dụng Linh Châu để tiến hành nâng cấp, thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

Chú ý

 • Không thể vượt cấp Ngũ Hành Trận để nâng cấp.
 • Các thuộc tính cộng thêm và kỹ năng cộng thêm chỉ tính ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.
 • Có thể sử dụng Nguyên Liệu Cao Cấp để nâng cấp khi Linh Trận đã ngộ tầng 5
Top