[Hướng dẫn] Tính năng Ngũ Hình Quyền

Võ Công Thiếu Lâm, quyền pháp chính tông, quyền thiền nhất thể, nội ngoại hợp nhất. Tinh túy quyền pháp cốt trong Tống Cương

Điều kiện thăng cấp

Người chơi cấp 67 trở lên mới có thể tu luyện

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động Event để có thể nhận được

Tổng cương

Bước 1:Người chơi mở giao diện Công pháp, chọn “Ngũ Hình” để vào hệ thống Ngũ Hình Quyền

Bước 2: Chọn “Lĩnh ngộ thức này”  để mở giao diện nâng cấp Tổng Cương

Bước 3: Tổng Cương cần 6 Ngũ Hành Thần Đơn để nâng cấp

Bước 4: Nhấn “Bắt đầu” để tiến hành nâng cấp Tổng Cương

Quyền Pháp

Sau khi nâng cấp thành công Tổng Cương có thể dùng tiền đồng để nâng cấp Ngũ Hình Quyền Pháp

Nâng cấp thành công sẽ nhận được thuộc tính cộng thêm cho nhân vật và các kỹ năng hỗ trợ.

Khi đã thông hiểu Ngũ Hình Quyền sẽ lĩnh ngộ được Ngũ Hành Canh Khí

Ghi chú

  • Người chơi đạt cấp 67 trở lên mới có thể lĩnh ngộ Ngũ Hình Quyền.
  • Không thể vượt thức Ngũ Hình Quyền để nâng cấp.
  • Các thuộc tính cộng thêm chỉ tính ở thức cao nhất mà người chơi lĩnh ngộ được.
  • Nâng cấp Ngũ Hình Quyền thất bại sẽ nhận được điểm chúc phúc (tăng tỷ lệ nâng cấp thành công lần sau).
Top