[Hướng dẫn] Tính năng Phu Thê Đấu

Yêu cầu

 • Tổ đội 2 người là phu thê với nhau và có lực chiến hơn 100.000

Thời gian diễn ra

 • Mỗi ngày 24h/24h
 • Tham gia tối đa 10 lần trong ngày

Báo danh

  • Chọn hệ thống “Chiến trường và lôi đài liên sever”

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

 • Tổ đội phối ngẫu và chọn báo danh

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

Thể Lệ Thi Đấu

  • Hình thức thi đấu: Tổ đội phối ngẫu, liên cổng game
  • Bản đồ thi đấu

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

 • Giao diện đặt cược khoáng thạch

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

 • Nhóm trưởng đặt cược khoáng thạch
 • Người chơi cùng nhóm có thể theo dõi được nhóm trưởng đặt cược khoáng thạch nào qua giao diện Đặt Cược.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

Cách tính điểm

 • Dựa theo điểm đặt cược hiện trên khoáng thạch để tính điểm
 • Người chơi phải tham gia phá vỡ khoáng thạch
 • Nếu người chơi ở đội khác phá vỡ khoáng thạch của đội bạn đặt cược thì bạn sẽ không ghi được điểm
 • Sau 5 lượt Cự Thạch xuất hiện, đội nào đạt được số điểm cao hơn sẽ giành chiến thắng. Điểm cao nhất là 45 điểm

Phần Thưởng

 • Danh Vọng Phu Thê Đấu: được nhận tối đa 1000 điểm/ngày. Dùng để xếp hạng trên bảng xếp hạng Phu Thê Đấu mỗi ngày. Điểm này sẽ reset về 0 vào 0h Thứ Hai mỗi tuần
 • Điểm Hiệp Lữ: được nhận tối đa 10 điểm/ngày. Dùng để mua vật phẩm trong Giao Diện Tiệm Hiệp Lữ. Điểm này sẽ reset về 0 vào ngày 1 mỗi tháng
 • Chỉ 1 trong 2 phối ngẫu mới có thể sử dụng điểm Hiệp Lữ.
Top