[Hướng dẫn tính năng] Rèn Luyện Ma Hóa

Là hệ thống tăng cường Rèn Luyện cho quý nhân sĩ  thông qua việc sử dụng Tấn công ma thạch và Phòng thủ ma thạch; giúp tăng lực Tấn công và Phòng thủ khi chiến đấu.

Điều kiện tham gia

Hệ thống Rèn luyện sức khỏe phải đạt cấp 8/8.

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Có thể mua được ở hoạt động Long Chi Chúc Phúc.

Nguồn gốc: Có thể mua được ở hoạt động Thần Long Giáng Thế .

Cách sử dụng

Bước 1: Người chơi có thể nhấn sử dụng Đá kích hoạt Nhục Thân Ma Hóa để tiến hành kích hoạt Rèn Luyện Ma Hóa.

Sau khi kích hoạt Nhục Thân Ma Hóa, mục Rèn Luyện sẽ như sau:

Bước 2: Người chơi có thể sử dụng 1 viên Tấn công  ma thạch để tăng  10 điểm thuộc tính Tấn công.

Xem hiệu quả sau khi sử dụng:

Bước 3: Tương tự trên, người chơi có thể sử dụng 1 viên Phòng thủ  ma thạch để tăng  10 điểm thuộc tính Phòng thủ.

Xem hiệu quả sau khi sử dụng:

Chú ý

  • Tổng số lượng Tấn công ma thạch và Phòng thủ ma thạch có thể dùng không vượt quá:10.000 viên.
  • Tổng điểm thuộc tính cộng thêm cho nhân vật, bao gồm lực Tấn công và Phòng thủ cao nhất có thế là: 100.000 điểm.  Vì thế, người chơi nên phân phối  kĩ điểm thuộc tính cộng thêm để tránh lãng phí.
Top