Hướng dẫn tính năng Vận tiêu

Vận tiêu bang hội

Điều kiện tham gia vận tiêu
 • Đẳng cấp nhân vật: từ 60 trở lên
 • Đồng cống hiến Bang hội phải thoải điều kiện với tiêu xa tương ứng
 • Cống hiến cá nhân bang hội: 100
Các bước tham gia

1. Đối thoại với NPC Hàn Nã Sơn tọa độ Tương Dương (135, 77). Chọn nhận nhiệm vụ "Vận tiêu bang hội"

2. Nâng cấp tiêu xa

Tên Tiêu Xa / Vật phẩm yêu cầu Thanh Long Lệnh Bạch Hổ Lệnh Chu Tước Lệnh Huyền Vũ Lệnh Đồng
Tiêu Xa Xích Thố 5 5 5 5 500.000
Tiêu Xa Đích Lô 10 10 10 10 1.000.000
Tiêu Xa Kim Ngưu 25 25 25 25 3.000.000
Tiêu Xa Sát Lang 60 60 60 60 6.000.000
Tiêu Xa Thánh Hổ 180 180 180 180 10.000.000
Tiêu Xa Sư Tử 350 350 350 350 15.000.000
Tiêu Xa Viêm Báo 650 650 650 650 25.000.000
Tiêu Xa Kỳ Lân 1000 1000 1000 1000 80.000.000

Lưu ý:

 • Chỉ có bang chủ mới được phép nâng cấp tiêu xa để tăng phần thưởng đạt được.
 • Tiêu Xa Sát Lang, Tiêu Xa Thánh Hổ, Tiêu Xa Sư Tử, Tiêu Xa Viêm Bảo, Tiêu Xa Kỳ Lân muốn thăng cấp cần yêu cầu đẳng cấp cờ bang.

3. Chọn tiêu xa. Tiêu xa cấp càng cao thì phần thưởng càng hấp dẫn.

4. Chọn điểm vận tiêu. Nhân sĩ cần lựa chọn một trong 3 điểm vận tiêu sau: Tuyệt Tình Cốc, Chung Nam Sơn 1, Hoa Sơn.

Mở bản đồ để xem lộ trình tiêu.

5. Vận tiêu

Chỉ có Bang chủ mới có thể tiến hành Vận tiêu. Các thành viên bang hội đã nhận nhiệm vụ, tham gia hỗ trợ áp tải Tiêu. Khi áp tiêu đến địa điểm chỉ định – sẽ có thông báo giao nhiệm vụ.

Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ
 • Khi Bang chủ tiến hành giao nhiệm vụ Vận tiêu, các thành viên phải đứng gần vị trí Tiêu đang áp tải mới có thể nhận được phần thưởng: cống hiến cá nhân, điểm kinh nghiệm, chân khí, đồng.
 • Phần thưởng đạo cụ: Nhân sĩ chọn một  trong các phần thưởng sau:

Ghi chú

 • Nhân vật gia nhập bang chưa đủ 24 giờ không thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu Bang Hội
 • Nhân vật chưa gia nhập bang không thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu Bang Hội
 • Nhiệm vụ Vận Tiêu cá nhân và Vận Tiêu Bang Hội không thể tiến hành cùng lúc
 • Chỉ có bang chủ mới nhận được nhiệm vụ Vận tiêu bang hội
 • Bang hội được thành lập sau 24 giờ mới có thể nhận nhiệm vụ Vận tiêu bang hội
 • Khi Bang chủ tiến hành nhận nhiệm vụ Vận tiêu bang hội, các thành viên trong bang (gia nhập sau 24 giờ) khi Nhận nhiệm vụ sẽ được truyền tông đến Tương Dương để chuẩn bị áp tiêu bang hội
 • Thời gian tiến hành Vận tiêu là 30 phút. Nếu sau 30 phút, Tiêu chưa được chuyển đến nhân vật chỉ định, nhiệm vụ sẽ thất bại
 • Vận tiêu bang hội: 2 lần / ngày

Vận tiêu cá nhân

NPC nhận nhiệm vụ vận tiêu

NPC Hàn Nã Sơn

Điều kiện tham gia vận tiêu
 • Đẳng cấp nhân vật: từ 50 trở lên
 • Đồng trong túi hành trang phải đủ với số lượng  loại tiêu xa yêu cầu
 • Cống hiến cá nhân bang hội: phải còn từ 30 trở lên
Các bước tham gia

1. Đối thoại với NPC Hàn Nã Sơn tọa độ Tương Dương (135, 77). Chọn nhận nhiệm vụ "Vận tiêu cá nhân".

2. Chọn tiêu xa. Tiêu xa cấp càng cao thì phần thưởng càng hấp dẫn.

3. Chọn điểm vận tiêu. Nhân sĩ cần lựa chọn một trong 3 điểm vận tiêu sau: Tuyệt Tình Cốc, Chung Nam Sơn 1, Hoa Sơn.

Mở bản đồ để xem lộ trình tiêu.

Khi áp tiêu đến địa điểm chỉ định - sẽ có thông báo giao nhiệm vụ.

4. Khi nhận nhiệm vụ vận tiêu xong thì nhân sĩ có thể xem nơi mà mình phải giao tiêu bằng cách nhấn vào bảng nhiệm vụ dưới bản đồ nhỏ.

Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ
 • Cống hiến cá nhân, Điểm kinh nghiệm, Chân khí, Đồng.
 • Phần thưởng đạo cụ: Nhân sĩ chọn một  trong các phần thưởng sau:

Cướp tiêu

Cướp tiêu bang hội

Các Tiêu Xa nhiệm vụ Bang hội: sẽ không có trạng thái bảo vệ. Người cướp đoạt tiêu Bang hội khác thành công: sẽ nhận được nhiều phần thưởng quý giá.

Cướp tiêu cá nhân

Khi bị cướp đoạt, Tiêu Xa bị cướp, phạt:

 • Trừ điểm cống hiến cá nhân của người vận tiêu.
 • Trừ tiền bảo đảm vận tiêu của người vận tiêu.
 • Trừ quỹ cống hiến bang hội của người vận tiêu.

Khi tiêu bị cướp, nhiệm vụ thất bại. Nhân sĩ có thể hủy nhiệm vụ bằng cách nhấn vào biểu tượng sau trên màn hình.

Sau khi nhấn hủy nhiệm vụ xong thì nhân sĩ có thể quay về nhận tiếp nhiệm vụ vận tiêu cá nhân lần 2. Khi nhận tiêu lần này thì cho dù là tiêu xa loại nào thì nhân sĩ và tiêu xa cũng có trạng thái vô địch (trạng thái này người khác không thể cướp hoặc đánh chủ nhân).

Nếu người chơi bật chiến đấu để đánh với người chơi khác thì trạng thái vô địch trên người sẽ mất đi nhưng tiêu xa vẫn còn.

Người cướp tiêu thành công (tiêu xa từ Kim Ngưu trở lên) sẽ nhận được vô số tiền đồng.

Top