[Hướng dẫn] Trang bị 150

Vật phẩm yêu cầu

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Trạng Bị 150

Nguồn gốc: Mua từ hoạt động Trang Bị 150 (Giao diện Event)

Các bước nâng cấp:

Bước 1: Người chơi sở hữu trang bị cấp 120 có thể tiến hành tiến giới lên trang bị 150 thông qua giao diện hoạt động.

Bước 2: Tiến giới trang bị theo công thức đổi.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Trạng Bị 150

Bước 2: Tiến Giới thành công, trang bị sẽ tăng lên trang bị cấp 150 với các thuộc tính vượt trội.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Trạng Bị 150

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Hướng Dẫn Trạng Bị 150

Top