[Hướng dẫn] Trang Bị Hoàng Kim Chiến Giáp

Vật phẩm yêu cầu

Bạch Ngân Chiến Giáp (bản cuối)

Nguồn gốc: Nhận được thông qua event: Nạp ATM (123 pay) – Nhận Ngay Quà Khủng. ; trong tháng 10 ( từ ngày 18/10 – 27/10).

Đá Thiên Niên Tinh Thạch

Nguồn gốc: Nhận được thông qua event: Nạp ATM (123 pay) – Nhận Ngay Quà Khủng. ; trong tháng 10 ( từ ngày 18/10 – 27/10).

Thẻ Đúc Đặc Biệt

Nguồn gốc: Có thể mua được ở hoạt động  Long Chi Chúc Phúc.

Ghép trang bị Hoàng Kim Chiến Giáp (bản cuối)

Bước 1: Khi đã có đủ nguyên liệu ghép ( Bạch Ngân Chiến Giáp và Đá Tinh Thạch), các nhân sĩ vào giao diện Nhận Quà, ở mục Hoạt động đặc biệt.

 

Bước 2: Các nhân sĩ vào mục Liên Máy Chủ và nhấn vào nút Ấn đổi  để nhận được Hoàng Kim Chiến Giáp (bản cuối)

Lưu ý: Vật phẩm nhận được là vật phẩm khóa.

Top