[Hướng dẫn] Trang Bị Huân Chương Hỏa Phụng

Huân Chương Hỏa Phụng

Giới thiệu

Huân chương Hỏa Phụng mang thần ấn của Hỏa Phụng Hoàng , ẩn chứa sức mạnh tuyệt đỉnh.

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Có thể mua được ở hoạt động Long Chi Chúc Phúc.

Nguồn gốc: Có thể mua được ở hoạt động Võ Lâm Thần Binh.

Sử dụng: Người chơi có thể nhấn sử dụng để đeo Huân Chương Hỏa Phụng

Cường hóa
Bước 1: Người chơi có được Huân Chương Hỏa Phụng có thể chọn “Cường Hóa”.

Bước 2: Tại giao diện Cường Hóa, sử dụng Thiên Công Đồ để cường hóa.

Bước 3: Chọn Cường hóa để tiến hành cường hóa Kim Ấn.

Cường hóa thành công, Huân Chương Hỏa Phụng sẽ tăng thêm 1 cấp sao và thuộc tính cộng thêm.

Chú ý

  • Tiến hành cường hóa Huân Chương Hỏa Phụng (không sử dụng Hiên Viên Cường Hóa Phù) nếu thất bại có thể sẽ mất huân chương.
  • Cường hóa thành công sẽ gia tăng cấp sao và thuộc tính cộng thêm.
  • Khi nâng cấp Huân Chương Hỏa Phụng đạt 10 sao thì tất cả các tầng võ công sẽ được +2 tầng.
Top