[Hướng dẫn] Trang Bị Huyết Long Đao

Vật Phẩm Yêu Cầu

Nguồn gốc: Có thể mua được ở hoạt động Võ Lâm Thần Binh.

Nguồn gốc: Có thể mua được ở hoạt động Võ Lâm Thần Binh.
Sử dụng: Người chơi có thể nhấn sử dụng để đeo Huyết Long Đao.

Cường Hóa

Bước 1: Người chơi có được Huyết Long Đao có thể chọn “Cường Hóa”.

Bước 2: Tại giao diện Cường Hóa, sử dụng Hỏa Diệm Thạch để cường hóa

Bước 3: Chọn Cường hóa để tiến hành cường hóa Kim Ấn.

Cường hóa thành công, Huyết Long Đao sẽ tăng thêm 1 cấp sao và thuộc tính cộng thêm.

Cường hóa thất bại Huyết Long Đao sẽ bị hạ xuống 1 cấp sao.

Chú ý

  • Huyết Long Đao mỗi lần cường hóa thất bại sẽ không bị mất đi mà chỉ bị hạ 1 cấp sao.
  • Cường hóa thành công sẽ gia tăng cấp sao và thuộc tính cộng thêm.
  • Huyết Long Đao cấp 5 sẽ phát quang màu xanh, các cấp 7,9,10 sẽ thay đổi màu sắc phát quang.
  • Huyết Long Đao cấp 10 sẽ tăng tất cả tầng võ công 2 tầng đồng thời phát quang huyết đao màu đỏ.
Top