[Hướng dẫn] Trang Bị Liệt Không Kiếm

Vật Phẩm Yêu Cầu

Nguồn Gốc: Có thể mua được ở hoạt động Võ Lâm Thần Binh.

Nguồn gốc: Có thể mua được ở hoạt động Võ Lâm Thần Binh.

Sử dụng: Người chơi có thể nhấn sử dụng để đeo Liệt Không Kiếm.

Cường Hóa Trang Bị

Bước 1: Người chơi có được Liệt Không Kiếm có thể chọn “Cường Hóa”.

h

h

Bước 2: Tại giao diện Cường Hóa, sử dụng Hỏa Diệm Thạch để cường hóa

Bước 3: Chọn Cường hóa để tiến hành cường hóa Liệt Không Kiếm

Cường hóa thành công, Liệt Không Kiếm sẽ tăng thêm 1 cấp sao và thuộc tính cộng thêm.

Cường hóa thất bại Liệt Không Kiếm sẽ bị hạ xuống 1 cấp sao.

Kỹ năng đặc biệt của Liệt Không Kiếm 6 sao trở lên

Các cấp độ của Liệt Không Kiếm

Chú ý

  • Liệt Không Kiếm mỗi lần cường hóa thất bại sẽ không bị mất đi mà chỉ bị hạ 1 cấp sao.
  • Cường hóa thành công sẽ gia tăng cấp sao và thuộc tính cộng thêm.
  • Liệt Không Kiếm cấp cao sẽ thay đổi màu sắc phát quang.
  • Liệt Không Kiếm cấp 10 sẽ tăng tất cả tầng võ công 2 tầng đồng thời phát quang màu vàng.
Top