[Hướng dẫn] Trang Bị Phá Thiên Nhẫn

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Hoạt động Võ Lâm Thần Binh

Sử dụng: Người chơi có thể nhấn sử dụng để đeo Phá Thiên Nhẫn

Cường Hóa

Bước 1: Người chơi có được Phá Thiên Nhẫn có thể chọn “Cường Hóa”

 

Bước 2: Tại giao diện Cường Hóa, sử dụng Hỏa Diệm Thạch để cường hóa

 

Bước 3: Chọn Cường hóa để tiến hành cường hóa Kim Ấn

 

Cường hóa thành công, Phá Thiên Nhẫn sẽ tăng thêm 1 cấp sao và thuộc tính cộng thêm.

 

Cường hóa thất bại, Phá Thiên Nhẫn sẽ bị hạ xuống 1 cấp sao.

Phá Thiên Nhẫn cấp 5 sao phát quang

 

Phá Thiên Nhẫn cấp 10 sao phát quang

Ghi chú

  • Phá Thiên Nhẫn mỗi lần cường hóa thất bại sẽ không bị mất đi mà chỉ bị hạ 1 cấp sao.
  • Cường hóa thành công sẽ gia tăng cấp sao và thuộc tính cộng thêm
  • Phá Thiên Nhẫn cấp 5 sẽ phát quang màu xanh.
  • Phá Thiên Nhẫn cấp 10 sẽ tăng tất cả tầng võ công 2 tầng đồng thời phát quang huyết nhẫn màu đỏ.
Top