[Hướng dẫn] Vật phẩm Thẻ Đồ Đằng

Vật phẩm

Thẻ Đồ Đằng

Nguồn gốc

Phần thưởng ở Hoạt Động Cuối Tuần Phát Tài và Đầu Tuần Phát Lộc

Các bước sử dụng

Bước 1:
Người chơi cần có vật phẩm Thẻ Đồ Đằng và trang bị đã khắc thuộc tính chiến văn tối đa.

Chọn “Sử dụng” để mở giao diện thay đổi thuộc tính Chiến Văn.

Bước 2:
Người chơi tiến hành “Đặt trang bị”

Bước 3:
Chọn thuộc tính Chiến Văn tùy ý.

Bước 4:
Chọn “Đồng Ý” để nhận được thuộc tính chiến văn mới.

Ghi chú

  • Trang bị phải được khắc thuộc tính Chiến Văn tối đa mới có thể thay đổi

  • Thuộc tính chiến văn mới nhận được cũng sẽ đạt trị tối đa.

Top