[Hướng dẫn] Vũ khí Thiên Thương Kiếm

Thiên Thương Kiếm

Giới thiệu

Từ ngàn năm trước, cùng với Phá Thiên Nhẫn và Huyết Long Đao, Thiên Thương Kiếm là thượng cổ thần binh được phong ấn dưới lòng đất.

Ngày nay, Thiên Thương Kiếm tái hiện cùng nhân sĩ tranh bá giang hồ.

Vật phẩm yêu cầu

Nguồn gốc: Hoạt động Võ Lâm Thần Binh

Nhân sĩ cũng có thể nhận được Thiên Thương Kiếm thông qua nhận gói quà Phát Tài Phát Lộc

Sử dụng:

Các nhân sĩ nhấn vào sử dụng để đeo Thiên Thương Kiếm

Nâng sao Thiên Thương Kiếm

Nhân sĩ có thể tăng mạnh thuộc tính của Thiên Thương Kiếm thông qua hoạt động Tăng sao

Yêu cầu: Nhân sĩ có ít nhất 2 Thiên Thương Kiếm cùng cấp sao

Bước 1: Nhân sĩ nhấn vào Thiên Thương Kiếm chọn Tăng sao

Bước 2: Tại giao diện Ghép Trang Bị, nhân sĩ nhấn vào nút Đặt Trang Bị để đặt trang bị Thiên Thương Kiếm

Bước 3: Nhân sĩ đặt 2 trang bị Thiên Thương Kiếm cùng cấp sao và nhấn vào nút Ghép để ghép trang bị Thiên Thương Kiếm cấp cao hơn.

Chú ý: Tỷ lệ ghép thành công của bất kỳ cấp Sao là 100%.

Hiệu quả sử dụng

Thiên Thương Kiếm giúp tăng cao thuộc tính tấn công của nhân vật.

Thiên Thương Kiếm từ cấp 5 sao trở lên cộng thêm thuộc tính chiến văn cho nhân vật.

Thiên Thương Kiếm đạt cấp tối đa 10 sao tăng thêm 2 tầng võ công của nhân vật.

Khi Thiên Thương Kiếm đạt từ cấp 5 trở lên sẽ phát quang với các màu sắc khác nhau

Chú ý

  • Thiên Thương Kiếm nâng sao tỷ lệ thành công là 100%
  • Thiên Thương Kiếm từ cấp 5 trở lên sẽ tăng thêm thuộc tính chiến văn tương ứng với cấp sao và phát quang với các màu khác nhau.
  • Thiên Thương Kiếm 10 sao sẽ tăng thêm 2 tầng võ công.
Top