Nhận vàng khóa - Rất đơn giản!

Để có được những vật phẩm quý hiếm tại Cửa hàng, ngoài việc sử dụng tiền vàng, bằng hữu còn có thể trao đổi bằng vàng khóa. Làm thế nào để có được vàng khóa trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng? Rất đơn giản, chỉ cần bằng hữu theo dõi những chỉ dẫn dưới đây của Bổn Minh chủ.

Khi tham gia các nhiệm vụ trong Võ Lâm Chi Mộng, bằng hữu đã có thể nhận được vàng khóa. Tại cửa hàng, bằng hữu có thể lựa chọn những vật phẩm hiếm mình yêu thích tại giao diện Vàng khóa.

Ngoài ra, hằng ngày, bằng hữu có thể nhấn vào biểu tượng rương nhỏ trên bản đồ ở góc phải màn hình để nhận vàng khóa.

Mỗi ngày bằng hữu sẽ nhận được 10 vàng khóa. Tùy thuộc vào thời gian online mà bằng hữu có thể nhận được vàng khóa hàng tuần.

Rất đơn giản để có thể trải nghiệm Võ Lâm Chi Mộng phải không?

Top