Thần Binh “Bàn Cổ”

Hướng dẫn

Nguồn gốc
 • Bàn Cổ thức tỉnh, thượng cổ thần binh, hỗn loạn thiên địa
 • Bán tại cửa hàng hoạt động – Võ Lâm Thần Binh: Giá 4.888 vàng/1 cái. Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa có thể mua được 1 lần. Vật phẩm nhận được sẽ khóa.
Nâng cấp
 • Sử dụng Long Thần Thạch Bùa Cường Hóa
Thuộc tính
  • Bàn Cổ Khai Thiên:
   • Mỗi lần công kích có tỉ lệ phát ra chiêu thức Bàn Cổ Khai Thiên, duy trì trong 5 giây. Dưới trạng thái này,  khiến đối thủ  toàn thân đối thủ hỗn loạn, không thể phát ra kĩ năng, trong vòng 5 giây 
    Thời gian chờ: 180 giây.

    

  • Bàn Cổ Chi Uy:
   • Mỗi lần công kích có tỉ lệ phát ra chiêu thức Bàn Cổ Chi Uy, duy trì trong 3 giây. Dưới trạng thái này,  đối thủ sẽ bị rơi vào trạng thái hôn mê trong 3 giây.
    Thời gian chờ: 180 giây.

CấpCôngThủBạoThuộc tính ẩnMàu
0 sao 10.800 5.400 1080  
1 sao 21.600 10.800 2160  
2 sao 32.400 16.200 3240  
3 sao 54.000 27.000 5400  
4 sao 75.600 37.800 7560  
5 sao 97.200 48.600 9720    
6 sao 132.000 66.000 13.200    
7 sao 162.000 81.000 16.200    
8 sao 192.000 96.000 19.200 Bàn Cổ Khai Thiên Vàng
9 sao 240.000 120.000 24.000 Tất cả tầng võ công +2 Vàng
10 sao 300.000 150.000 30.000 Bàn Cổ Chi Uy Đỏ

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bộ Huân Chương Bạch Long

Top