Thần Binh Hàn Băng Phách

Nguồn gốc

  • Hàn Băng Thương được rèn từ huyền thiết đặc biệt lấy từ đỉnh Hoa Sơn, ngưng khí ngàn năm mà tạo thành.
  • Bán tại cửa hàng hoạt động – Thần Binh: Giá 4.888 vàng/1 cái. Trong thời gian diễn ra hoạt động, các Nhân Sĩ tối đa có thể mua được 1 lần. Vật phẩm nhận được sẽ khóa.

Nâng cấp

  • Sử dụng Long Thần ThạchBùa Cường Hóa.

Thuộc tính

  • Hàn Băng Phách: Mỗi lần công kích có tỉ lệ 5% phát ra chiêu thức Hàn Băng Phách. Dưới trạng thái này, đối phương sẽ bị khóa chặt, choáng trong 3 giây; đồng thời toàn bộ thuộc tính Chiến Văn của đối thủ sẽ bị khóa. Thời gian chờ: 180 giây.
CấpCôngThủBạoThuộc tính ẩnMàu
0 10800 5400 1080 x x
1 21600 10800 2160 x x
2 32400 16200 3240 x x
3 54000 27000 5400 x x
4 75600 37800 7560 x x
5 97200 48600 9720 x x
6 132000 66000 13200 x x
7 162000 81000 16200 x x
8 192000 96000 19200 Tấn công +88888 x
9 240000 120000 24000 Tất cả tầng võ công +2 x
10 30000 150000 30000 Hàn Băng Phách Vàng

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

Top