Tính năng Can Tương Mạc Tà

Yêu Cầu

  • Nhân vật phải có phối ngẫu.
  • Thu thập 1314 Mảnh Hiệp Lữ từ hoạt động Phu Thê Đấu. (Đổi tại giao diện Tiệm Hiệp Lữ).
  • Tổ đội với phối ngẫu và đến NPC Sứ Giả Long Nhi tại Tương Dương để kích hoạt tính năng này.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

Nâng cấp thuộc tính

  • Vật phẩm yêu cầu: Mảnh Hiệp Lữ - tham gia hoạt động Phu Thê Đấu để tích lũy điểm đổi được.
  • Nâng cấp:
  • Vào giao diện Nhân vật -> Binh Khí -> Can Tương Mặc Tà để vào giao diện tính năng.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

  • Tại giao diện tính năng, chọn Cường hóa Thần Khí để tiến hành nâng cấp.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

  • Vào giao diện Cường hóa Thần Khí, bấm vào hình chùy để nâng cấp thuộc tính.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

  • Cấp sao càng cao, thuộc tính cộng thêm càng nhiều.

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

Webgame Võ Lâm Chi Mộng

Webgame Võ Lâm Chi MộngWebgame Võ Lâm Chi Mộng

Webgame Võ Lâm Chi Mộng


Lưu ý

  • Khi ly hôn sẽ mất toàn bộ binh khí của tính năng này.
Top