[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung 152

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V152 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Bá Nghiệp (Thử Nghiệm)

TrậnThời gianNgàyĐiều kiện
Thành Cấp 3 19h - 20h Ngày 17/09/2014 Bang có Du Long Đao
Thành Cấp 2 19h - 20h Ngày 19/09/2014 Chiếm được thành cấp 3
Thành Cấp 1 19h - 20h Ngày 24/09/2014 Chiếm được thành cấp 2
Hoàng Thành 19h - 20h Ngày 26/09/2014 Chiếm được thành cấp 1
 • Số lượng thành: giảm 5 thành cấp 1 chỉ còn 5 bang hội đánh trận cuối cùng
 • Đón Chào Tân Thủ

  • Cập nhật phần thưởng 7 ngày
  • Biểu tượng hoạt động “Đón Chào Tân Thủ”
  • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 152

  Vật Phẩm Mới: (Nguồn gốc: Hoạt động Long Chi Chúc Phúc)

  • Thiên Khí Đế Vương
  • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 152

  • Chu Tước Hạ Giới
  • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 152

  • Bích Hải Trùng Luyện Đơn: sử dụng sẽ trùng luyện toàn bộ hệ thống Bích Hải Triều Sinh Khúc, nhân đôi thuộc tính cộng thêm.
  • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 152

  • Khí Trầm Đan Điền: Khí Trầm kích hoạt tối đa khí tụ từ Đan Điền, tăng gấp ba lần thuộc tính, các tầng võ công cộng thêm cũng được tăng 3 lần.
  • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 152

  Tiện ích mới: Sử dụng vật phẩm (nguyên liệu nâng cấp) sẽ tự mở giao diện nâng cấp.

  • Ví dụ: Nhấn vào Luyện Cốt Đơn sẽ mở giao diện nâng cấp Thú Cưỡi.

  Tụ Bảo Bồn

  Thời gian: từ ngày 12/09/2014 đến ngày 18/09/2014.

  Thả Đèn: đóng

  Thưởng Trà Vọng Nguyệt: gia hạn hoạt động đến ngày 18/09/2014.

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V144

  Sự kiện cho tuần 12/09/2014 - 18/09/2014

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V144

  Điều Chỉnh: sử dụng Đế Vương Hoàng Khí sẽ không bị reset thời gian online

  Long Chi Chúc Phúc: Bán thêm Mảnh Ngạo Kiếm

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V144

  Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

  Top