[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung 154

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V154 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Bá Nghiệp (Thử Nghiệm)

TrậnThời gianNgàyĐiều kiện
Hoàng Thành 19h - 20h Ngày 26/09/2014 Chiếm được thành cấp 1

Bộ Huân Chương Mới: Huân Chương Thái cực

 • Kỹ năng Thái Cực: Trong khi thi triển chiêu thức có tỉ lệ 5% xuất chiêu Thái Cực trên mỗi đòn tấn công
 • Hiệu quả chiêu thức Thái Cực:
  • - Nhân vật có được trạng thái này, trong 5 giây sẽ bất tử, triệt tiêu mọi đòn sát thương từ đối thủ.

   - Hơn thế nữa, sức mạnh của thái cực sẽ chuyển dịch, tăng sức mạnh cho nhân vật + 1.888.888 điểm tấn công

 • Tỉ lệ xuất chiêu: 5% trên mỗi đòn tấn công.
 • Thời gian chờ chiêu thức Thái Cực: 180 giây
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 154

Công Pháp Mới

 • Bắc Đẩu Thất Tinh Trận
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 154

Long Chi Chúc Phúc (Xem Tại Đây)

Phần Thưởng Sóc Báu

 • Cập nhật các vật phẩm sau:
  • Kim Linh Đơn *1 (khóa)
  • Thiên Công Đồ *1 (khóa)
  • Hỏa Diệm Thạch *1 (khóa)

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 154

Cửa Hàng 3vs3

 • Cập Nhật: Lệnh Bài Liên Đấu (dùng để đổi Huân Chương Liên Đấu tại phiên bản chào đón sinh nhật VLCM)
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 154

Du Long Đao/Vương Bang

 • Tăng cường thuộc tính cho Du Long Đao.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 153

 • Thành Chủ: mỗi ngày sẽ nhận được 1 KN Thần Đơn.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 153

Tụ Bảo Bồn

 • Thời gian diễn ra: từ ngày 26/09 đến ngày 02/10.

Thả Diều

 • Thời gian: từ ngày 26/09 đến 22 giờ ngày 01/10.
 • Phần thưởng cá nhân (3000 điểm Thả Diều):

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 153

Hoạt Động Mới/Cập Nhật Hoạt Động:

 • Phong Ấn Thần Điêu
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 154

 • Ghép Huân Chương
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 154

 • Bắc Đẩu Thất Tinh
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 154

Sự kiện cho tuần 26/09/2014 - 02/10/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V154

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng