[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung 155

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V155 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game:

Thời gian diễn ra: 07 - 08/10/2014.

Cuộc Thi "Chi Mộng Idol": Xem chi tiết tại đây

  • Thời gian đăng ký: từ ngày 26/09/2014 đến hết ngày 03/10/2014
  • Thời gian diễn ra: từ ngày 07/10/2014 đến hết ngày 21/10/2014
  • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 155

Gói Quà Mới: Rèn Luyện Võ Công

Hoạt Động Mới

Sự kiện cho tuần 03/10/2014 - 09/10/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V155

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng