[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung 157

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V157 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Công Pháp: Cầm Long Công (Xem hướng dẫn tại đây)

Giới Chỉ Tứ Linh Mới

  1 Huyền Vũ Thượng Giới
  2 Huyền Vũ Hạ Giới
  3 Thanh Long Thượng Giới
  4 Thanh Long Hạ Giới

Sự Kiện: Quà Tặng Giang Hồ

  Hoạt động này sẽ mở vào 17h ngày 17/10, thông tin chi tiết xem thêm tại trang chủ.

  Tái Xuất Giang Hồ Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V157
  Hành Tẩu Giang Hồ Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V157
  Sơ Nhập Giang Hồ Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V157

Rèn Luyện Binh Khí: Xem chi tiết

Tri Ân Nhân Sĩ (hoạt động ingame, ngày 20/10/2014)

Cập Nhật Hoạt Động

 • Hoạt động mới: Rèn Luyện Binh Khí
 • Tiền Trang Tương Dương: Gói Quà Tiền Trang Tương Dương 9, 10
 • Tương Dương Chi Bảo

Thả Diều

 • Diễn ra từ ngày 17/10 đến 22 giờ ngày 22/10/2014

Tụ Bảo Bồn

 • Diễn ra từ ngày 17/10 đến 23 giờ 59 ngày 23/10/2014

Sự kiện cho tuần 17/10/2014 - 23/10/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V157

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top