[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V100

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V100 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

 • Tranh tài trong kỳ Đại Hội Tỷ Võ XXX (chi tiết)
  • Quan chiến giới hạn 20 người xem (lực chiến lớn hơn 100.000 điểm)
 • [Tính năng mới]
  • Kỳ Môn Trận
 • [Cập nhật mới]
  • Mở rương Thủ Khố 8, 9 và 10 bằng Bùa Mở Rương cao
  • Các vật phẩm số "0", "2" và "9" có thể hủy bỏ
  • Phản đòn: nhân vật tấn công sẽ chịu phản đòn tối đa bằng với sinh lực của nhân vật bị đánh trúng.
   • Ví dụ: Nhân vật A có sức tấn công là 1.000.000
   • Nhân vật B có độ phản đòn là 100% và có sinh lực là 200.000
   • Thì nếu nhân vật A khi tấn công nhân vật B sẽ bị phản đòn tối đa là 200.000 máu.
 • [Gói quà mới] (chi tiết)
 • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ III (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 13/09/2013 - 19/09/2013

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top