[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V101

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V101 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

 • Sự kiện ATM - Nhận Ngay Quà Khủng (chi tiết)
 • [Vật phẩm mới]
  • Trong gói quà Hình Xăm Linh Thú sẽ mở ra 1 trong 3 loại: Hình Xăm Kỳ Lân, Hình Xăm Hắc Báo, Hình Xăm Hùng Sư
  • Chú ý:
   • Chỉ được sử dụng 1 trong 3 loại Hình Xăm Linh Thú
   • Không thể nâng cấp Hình Xăm Linh Thú
   • Khi đeo vào nhân vật Hình Xăm Linh Thú sẽ khóa
 • [Sự kiện mới] Quần Hùng Hội Tụ
 • [Gói quà mới] (chi tiết)
 • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ IV (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 20/09/2013 - 26/09/2013

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top