[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V103

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V103 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

 • [Điều chỉnh]
  • Shop chiến trường - Cập nhật Huy Chương Thần Võ - Nhỏ
  •  

  • Mỹ nhân từ Tiểu Chiêu (cấp 5 trở lên) có thể mở rộng thêm 1 ô kỹ năng
  •  

 • [Vật phẩm mới] Trong hoạt động Long Chi Chúc Phúc
  • Kỹ Năng Đơn - Mỹ Nhân
  • Tẩy Tủy Đơn - Mỹ Nhân
  •  

 • [Gói quà mới] (chi tiết)
 • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ IV (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 04/10/2013 - 10/10/2013


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top