[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V105

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V105 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

 • Sự kiện ATM (bắt đầu từ ngày 18/10 đến 27/10) (chi tiết)
  • Bạch Ngân Chiến Giáp (Bản Cuối)
  • Hoàng Kim Chiến Giáp (Bản Cuối)
 • [Hoạt động nạp thẻ]
  • Thẻ Cầu Vồng
  • Bách Niên Tinh Thạch
 • [Hoạt động mới] Điểm Tích Lũy
 • [Long Chi Chúc Phúc]
  • Thẻ Đúc Đặc Biệt
 • [Hoạt Động Thường Niên] Bỏ công thức đổi nguyên liệu cao cấp
  •  

 • [Hoạt Động] Kích hoạt ẩn cao
 • Gói Quà Mới (chi tiết)
 • Cập nhật mới phần thưởng Tân Thủ Truyền Nhân Ngũ Tuyệt kỳ IV (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 18/10/2013 - 27/10/2013


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top