[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V108

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V108 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

1. Tranh tài trong kỳ Đại Hội Tỷ Võ lần 34 (chi tiết)
  • Quan chiến giới hạn 20 người xem (lực chiến lớn hơn 100.000 điểm)
2. Hoa Sơn Luận Kiếm: 40 kênh tăng lên 56 kênh.

3. [Điều chỉnh] Đá Thần Ấn 7 Ngày (sau 7 ngày sẽ biến mất)

4. Tử Hà Thăng Đơn dùng để lĩnh ngộ trực tiếp 1 tầng Tử Hà Thần Công (Cuối Tuần/Đầu Tuần/Hưởng Lộc 34).

5. Thái Huyền Thăng Đơn dùng để lĩnh ngộ trực tiếp 1 tầng Thái Huyền Thần Công (Cuối Tuần/Đầu Tuần/Hưởng Lộc 35).

6. Long Ngâm Thạch dùng để đục lỗ Long Ngâm (Cuối Tuần/Đầu Tuần/Hưởng Lộc 25).

7. Thần Long Thạch dùng để đục lỗ Thần Long Phù (Cuối Tuần/Đầu Tuần/Hưởng Lộc 26).

8. Hoạt động Boss.

  • Boss từ cấp 20 – 45: có xác suất rơi ra Hình Xăm Hùng Sư (không khóa).

  • Boss từ cấp 50 – 80: có xác suất rơi ra Hình Xăm Viêm Báo (không khóa).

  • Boss từ cấp 100 – 120: có xác suất rơi ra Hình Xăm Kỳ Lân (không khóa)

Sự kiện cho tuần 08/11/2013 - 14/11/2013


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top